Khi lừa đảo trên mạng, chúng thường chọn những người VN đang lao động, học tập ở nước ngoài rồi chiếm quyền sử dụng FB của họ, sau đó nhắn tin cho người nhà đề nghị chuyển tiền vào tài khoản của chúng.

VIDEO LIÊN QUAN