Hiện nay, việc giao dịch mua bán xe máy của người dân diễn ra phổ biến, trong quá trình mua bán này, nhiều công đoạn vẫn chỉ dựa trên sự tin tưởng là chính. Do đó, đã xảy ra nhiều trường hợp chiếm đoạt, thậm chí liều lĩnh cướp tài sản.

VIDEO LIÊN QUAN