Tây Nguyên mới chớm bước vào cao điểm của mùa khô, nhưng nhiều yếu tố bất lợi từ thời tiết đang báo hiệu một đợt nắng hạn nghiêm trọng ...

VIDEO LIÊN QUAN