Việc hình thành cấu trúc hợp tác 3 bên Mỹ, Anh, Australia (Aukus) vào tuần trước đã gây ra những khủng hoảng ngoại giao, không chỉ 3 nước này với Pháp mà còn giữa Liên Minh xuyên Đại Tây Dương. Liên Minh Châu Âu EU đã hủy các cuộc gặp đa phương với Mỹ bên lề khóa họp tại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76, hoãn họp trù bị với Washington về hợp tác thương mại để bày tỏ sự ủng hộ với Pháp. Đã có những động thái trấn an, xoa dịu nhưng đây hiện vẫn là vấn đề mà các bên đang có tính toán chiến lược ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương xem xét rất thận trọng.

VIDEO LIÊN QUAN