Tâm dịch Hải Dương vẫn tiếp tục có những ca mắc COVID-19 mới. Đồng nghĩa ca mắc mới thì phát sinh các F1 mới cần lấy mẫu xét nghiệm. Do số lượng lớn, nên những ngày này các y bác sĩ tại Hải dương đang căng mình để vừa lấy mẫu vừa xét nghiệm không kể ngày đêm.

VIDEO LIÊN QUAN