Tại Hà Nội, số ca mắc COVID-19 mới đã lên đến 2.000 ca/ngày, tại các quận chuyển thành cấp độ 3 (nguy cơ cao) đã dừng các hoạt động thiết yếu, tuy nhiên có một thực tế rằng từ các địa bàn có nguy cơ cao thì người dân lại di chuyển sang quận, phường có nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình để mua sắm và ăn uống.

VIDEO LIÊN QUAN