Bệnh khô mắt là biểu hiện phổ biến của nhiều người hiện nay, đặc biệt là những người làm việc văn phòng, thường xuyên phải ngồi trước màn hình máy tính và với tình hình không khí đang ô nhiễm hiện nay.

VIDEO LIÊN QUAN