Trong phiên họp Quốc hội, các đại biểu kì vọng những điểm mới trong cải cách thủ tục hành chính, cải cách trong lĩnh vực xây dựng sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mặc trong hoạt động đầu tư xây dựn hiện nay

VIDEO LIÊN QUAN