Vào sáng nay (9/11) Quốc hội họp phiên toàn thể tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại phiên thảo luận, những nỗ lực của Chính phủ, cả hệ thống chính trị trong phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân dân và giảm thiểu thiệt hại, tiếp tục phát triển là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh trong thời gian tới.