Khoảng cách giữa xuất khẩu và nhập khẩu của Mỹ giảm là do tỷ lệ nhập khẩu giảm mạnh hơn xuất khẩu. Điều này cho thấy, căng thẳng thương mại đang bắt đầu có tác động tới kinh tế thế giới và kinh tế Mỹ.

VIDEO LIÊN QUAN