Những thông tin đáng lưu ý: Từ 15/11 ép người khác uống rượu, bia có thể bị phạt 1 đến 3 triệu đồng; Cần sớm "giải cứu" đàn bò tót lai thoát khỏi tình trạng chết mòn; Chuyển nhầm 90 triệu đồng vào tài khoản người lạ;...

VIDEO LIÊN QUAN