Đề án quản lý phương tiện giao thông giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua đồng nghĩa với việc từ đây đến năm 2030 Hà Nội sẽ tiến hành giảm thiểu xe máy. Tuy nhiên đề án này có thực sự khả thi?

VIDEO LIÊN QUAN