Những ngày qua, chúng ta liên tục được thấy những hình ảnh chiến sĩ áo trắng, chiến sĩ áo xanh trong công đoạn chống dịch COVID-19 trên mọi mặt trận. Bên cạnh đó, còn có những con người thầm lặng với những công việc ít được biết tới nhưng cũng đầy gian khổ và khó khăn, đó chính là các kĩ thuật viên truy vết, họ đang làm việc trong các trung tâm xét nghiệm, làm việc không kể ngày đêm để nhanh chóng cho ra kết quả của hàng nghìn mẫu xét nghiệm mỗi ngày.

VIDEO LIÊN QUAN