Những nội dung đáng chú ý: 7 khoản Ban cha mẹ học sinh không được thu; Vẻ đẹp thơ ca Xuân Quỳnh trong đêm thơ, nhạc kịch "Hoa cúc xanh"; Hòa nhạc miễn phí của nhóm tứ tấu saxophone AUREUM, Áo...

VIDEO LIÊN QUAN