Những nội dung đáng chú ý: Xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 7 triệu tấn; Sở thú Studio - Xưởng phim hoạt hình tái chế; Vở diễn "Sống mãi tuổi 17" kỷ niệm 45 năm Nhà hát Tuổi trẻ...

VIDEO LIÊN QUAN