Những nội dung đáng chú ý: Người dân ngại đổi giấy phép lái xe qua mạng; Ba học sinh Việt Nam đạt giải cuộc thi tin học thuật đồng đội quốc tế; Hội thảo "Thay đổi vì một trường học hạnh phúc"…

VIDEO LIÊN QUAN