Những nội dung chính nổi bật trong bản tin: Mỹ viện trợ 100.000 USD giúp Việt Nam ứng phó thiên tai; Những cơ hội phát triển nghề đan lát của người Cơ Tu; Gặp gỡ ca sĩ Văn Mai Hương;...