Những nội dung đáng chú ý: Hà Nội sẽ hỗ trợ học phí cơ sở giáo dục cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông công lập; Đề xuất không cho mua bán biển số xe sau khi trúng đấu giá; Triển lãm tranh "Thế giới nhiệm màu" minh họa sách thiếu nhi Séc...

VIDEO LIÊN QUAN