Những nội dung đáng chú ý: Yêu cầu phát hiện, xử lý nghiêm các xe đeo biển giả, sửa biển số; Trình thêm phương án để ghìm giá xăng dầu; Dự kiến phương án hỗ trợ nhân viên y tế tham gia chống dịch COVID-19...

VIDEO LIÊN QUAN