Tại Hà Nội, từ ngày 31/7, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm sẽ thực hiện cách ly y tế 14 ngày. Người dân tại địa bàn không được tiếp xúc với người khác, không ra khỏi vùng cách ly trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định, hoặc là các trường hợp khác.

VIDEO LIÊN QUAN