Bắt đầu từ 0h ngày 31/7/2020 đến 0h ngày 14/8/2020, toàn TP Hội An phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo quyết định này, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác.

VIDEO LIÊN QUAN