Bắt đầu từ 0h ngày 31/7/2020 đến 0h ngày 14/8/2020, toàn TP Hội An phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo quyết định này, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác.