Sở hữu tài sản trị giá tới hàng trăm triệu USD, nhưng con cái lại không được hưởng 1 xu nào – đó dường như là 1 điều rất khác thường tại các gia đình tầng lớp siêu giàu tại châu Á nói riêng và trên thế giới nói chung. Nhưng đó lại là điều mà 1 ông trùm ngành BĐS tại Hồng Kông đã làm.

VIDEO LIÊN QUAN