UBND TP. Hà Nội vừa đồng ý cho Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) lắp đặt hệ thống thẻ vé điện tử trên toàn bộ các tuyến buýt nội đô có trợ giá do Tổng Công ty quản lý để thay thế việc dùng thẻ vé giấy hiện nay.

VIDEO LIÊN QUAN