Theo lộ trình, các bệnh viện dã chiến, trung tâm hồi sức COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh sẽ dần dần dừng hoạt động, TP. Hồ Chí Minh sẽ giữ lại trung tâm hồi sức tại các bệnh viện dã chiến số 13, 14 và 16. Trước đây, những nơi này do các lực lượng chi viện đảm nhận việc điều trị, nay sẽ được bàn giao lại cho các bệnh viện TP. Hồ Chí Minh.

VIDEO LIÊN QUAN