Một trong những động lực cho đoàn thể thao Việt Nam thi đấu Olympic lần này là sự cổ vũ nhiệt tình của các thành phố tại Nhật Bản. Có đến 16 thành phố tại Nhật Bản đã đăng ký trở thành thành phố chủ nhà của đoàn thể thao nước ta.

VIDEO LIÊN QUAN