Ấu dâm bị xác định là tội danh nghiêm trọng vì vậy nhiều quốc gia trên thế giới đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn để loại trừ loại tội phạm này.

VIDEO LIÊN QUAN