Lần lượt các ông lớn về công nghệ như Facebook, Amazon... đang lần lượt mua bản quyền phát sóng các giải đấu thể thao nổi tiếng vốn trước đây chỉ dành riêng cho truyền hình

VIDEO LIÊN QUAN