Tại Anh, theo kế hoạch được chính phủ đưa ra, thì ngày 21/6 sẽ là hạn chót, để nước này mở lại toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội, như trước khi diễn ra đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, giới y tế tại Anh đang kêu gọi chính phủ Anh lùi kế hoạch này, bởi sự xuất hiện và lây lan của biến thể Delta, biến thể được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ. Thận trọng trong mở cửa lại, bên cạnh đẩy nhanh tốc độ tiêm phòng, là bài toán khó, không chỉ đối với chính phủ Anh vào thời điểm này.

VIDEO LIÊN QUAN