Câu chuyện quốc tế đầu tiên và có lẽ cũng là đáng chú ý nhất trong tuần chính là việc các nước bắt đầu có những quy định cụ thể, ngày càng siết chặt yêu cầu người dân tiêm vắc xin và áp dụng thẻ xanh COVID-19. Đây là nỗ lực nhằm đối phó với đà lây lan các biến thể virus. Người đã tiêm vắc xin được tận hưởng các dịch vụ xã hội, được đi làm và thậm chí còn được đi du lịch nước ngoài. Trong khi người chưa tiêm sẽ đối mặt với rất nhiều hạn chế.

VIDEO LIÊN QUAN