Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất bảo vệ môi trường, nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đã đồng loạt tắt điện tại nhiều thành phố lớn với khẩu hiệu "Tắt đèn bật tương lai"

VIDEO LIÊN QUAN