Trước tình trạng mức giá vé trên cùng tuyến vận tải bằng ôtô giữa một số đơn vị kinh doanh vận tải có sự chênh lệch, Bộ Tài chính đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, rà soát thống nhất mức giá kê khai giữa 2 đầu tuyến.

VIDEO LIÊN QUAN