Để đảm bảo cung ứng đủ tiền tại các trạm ATM cho người dân vào dịp cuối năm, hiện nay, hàng loạt giải pháp đã được các ngân hàng chủ động triển khai

VIDEO LIÊN QUAN