Nhiều khả năng, bão số 16 sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh, từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau. Cơn bão được nhận định là: mạnh nhất từ trước đến nay, đối với khu vực này vì vậy, các địa phương nằm trong vùng nguy hiểm, đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó

VIDEO LIÊN QUAN