Nhằm hỗ trợ cho các tỉnh phía Nam, các cán bộ chiến sĩ đã gác lại chuyện gia đình ở phía sau để tiến lên tuyến đầu, kịp thời chi viện, đảm bảo cho công tác thu dung, điều trị.

VIDEO LIÊN QUAN