Những nội dung đáng chú ý: Hiệu quả từ livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời"; Lần đầu tiên trung thu được tổ chức trực tuyến; Những bất ngờ từ lễ trao giải MTV VMAs 2021.

VIDEO LIÊN QUAN