1 mối lo khác của bà con nông dân thời điểm này là dịch cúm gia cầm. Hiện nay trên cả nước có 37 ổ dịch cúm A H5N6 và H5N1

VIDEO LIÊN QUAN