Trước hiện tượng cá nuôi và cá trong tự nhiên chết hàng loạt ở ven biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế để tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân cá chết ở khu vực này.

VIDEO LIÊN QUAN