Theo lực lượng chức năng ở biên giới Lạng Sơn, hoạt động buôn lậu có vẻ đã lắng xuống từ ngày 25 tết nhưng thực tế nhiều năm cho thấy ngay sau tết thì các hoạt động buôn lậu đã gia tăng trở lại do nhu cầu của mùa lễ hội, mua sắm tiêu dùng.

VIDEO LIÊN QUAN