Làng mây tre đan Bao La (huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) đã trải qua lịch sử hơn 600 năm với bao thăng trầm nhưng đến nay, người dân vẫn giữ được cái nghề của cha ông.

VIDEO LIÊN QUAN