Cùng các phóng viên đến với Học viện Biên phòng tại Sơn Tây, Hà Nội. Tiền thân là trường Sỹ quan Công an nhân dân vũ trang, đây là nơi đào tạo và bồi dưỡng nhiều cán bộ Quân sự. Góp phần quan trọng vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

VIDEO LIÊN QUAN