Gánh nặng chi phí đang gây ra áp lực ví tiền của nhiều người dân Hàn Quốc và thay vì chọn những cửa hàng nổi tiếng nay nhiều người dùng đã tìm kiếm những lựa chọn thay thế những món ăn yêu thích của mình.

VIDEO LIÊN QUAN