Bộ Y tế đang đưa ra lấy ý kiến dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; trong đó đáng chú ý là đưa ra 3 phương án về thời gian được bán và không được bán rượu, bia.

VIDEO LIÊN QUAN