Để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, bộ Y tế sẽ tăng cường hàng trăm bác sĩ , nhân viên y tế, sinh viên trong ngành. Thành phần chi viện bao gồm các chuyên gia từ cục Y tế Dự phòng, cục Quản lý môi trường y tế, cục Phòng chống HIV/AIDS, viện Pasteur Nha Trang, viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh.

VIDEO LIÊN QUAN