Bộ Tài chính dẫn kinh nghiệm quốc tế cho thấy, thuế tài sản là một loại thuế ra đời sớm trong hệ thống thuế của đa số các quốc gia, đặc biệt là ở những nơi có nền kinh tế thị trường phát triển

VIDEO LIÊN QUAN