Bộ Tài chính vừa ký quyết định chi 24.500 tỉ đồng để hoàn thuế cho các doanh nghiệp trên cả nước trong quý I chưa nhận được tiền và dự toán chi quý II.

VIDEO LIÊN QUAN