Theo đó, khoản 45 và khoản 47 điều 1 của Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ban hành ngày 17/11/2017 sẽ chính thức không có hiệu lực, kể từ ngày 15/1/2018. Trước đó, Thông tư số 45 của Bộ Giao thông Vận tải gây tranh cãi khi loại bỏ một số giấy tờ như thẻ nhà báo, giấy phép lái xe… ra khỏi quy định giấy tờ được chấp nhận làm thủ tục hàng không, nhưng lại chấp nhận những giấy tờ khác

VIDEO LIÊN QUAN