Sáng nay tại trụ sở TƯ Đảng, Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ chính trị cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện của Đại hội 13, cho ý kiến hoàn thiện tại đại hội cấp cơ sở

VIDEO LIÊN QUAN