10 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bình Dương đã thu hút 2,7 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 57% so với cùng kỳ năm 2021 và đứng thứ 2 cả nước. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài, tổng số vốn 1,66 tỷ USD chiếm 63% tổng vốn đầu tư.

VIDEO LIÊN QUAN