UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

VIDEO LIÊN QUAN